Site Loader

Baterie litowo-jonowe to jedne z najpopularniejszych typów akumulatorów. Można je znaleźć w różnych urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych, urządzeniach inteligentnych i kilku innych urządzeniach akumulatorowych używanych w domu.

Ze względu na swoją lekkość znajdują również zastosowanie w lotnictwie i wojsku. Baterie litowo-jonowe to rodzaj akumulatorów, w których jony litu z elektrody ujemnej migrują do elektrody dodatniej podczas rozładowywania i migrują z powrotem do elektrody ujemnej podczas ładowania akumulatora. Baterie litowo-jonowe wykorzystują związek litu jako jeden materiał elektrody, w porównaniu do litu metalicznego używanego w bateriach litowych jednorazowego użytku. Baterie litowo-jonowe generalnie charakteryzują się wysoką gęstością energii, niewielkim efektem pamięci lub brakiem takiego efektu oraz niskim poziomem samorozładowania w porównaniu z innymi typami akumulatorów. Ich skład chemiczny, wydajność i koszt różnią się w zależności od różnych zastosowań, na przykład akumulatory litowo-jonowe używane w przenośnych urządzeniach elektronicznych są zwykle oparte na tlenku kobaltu litu, który zapewnia wysoką gęstość energii i niskie ryzyko uszkodzenia, podczas gdy inne baterie są oparte na fosforanie litowo-żelazowym, który oferuje niższą gęstość energii, jest bezpieczniejszy ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń, jest szeroko stosowany w zasilaniu narzędzi elektrycznych i sprzętu medycznego.

Akumulatory litowo-jonowe zapewniają najlepszy stosunek wydajności do masy.

Baterie pierwotne, których nie można ładować, zawsze mają wysoką energię właściwą, a systemy, w których są używane, są zawsze zaprojektowane tak, aby zużywały niewielką ilość energii, aby zapewnić jak najdłuższą żywotność baterii. Natomiast akumulatory litowe są również używane jako samodzielne źródła zasilania wraz z falownikami do dostarczania energii elektrycznej. Chociaż początkowy koszt nabycia akumulatorów jest zawsze o wiele wyższy niż w przypadku baterii pierwotnych, są one najbardziej opłacalne w perspektywie długoterminowej.

Post Author: Joanna