Site Loader

Diody LED oferują ogromną różnorodność korzyści, ale jednocześnie nie mogą być postrzegane jako optymalne rozwiązanie dla każdej aplikacji związanej z oświetleniem.

Jak każde źródło światła diody LED maja swoje wady i zalety, a także wiele wyzwań, przed którymi stoją te urządzenia. Jako półprzewodnikowe źródła światła diody LED mają bardzo długą żywotność i są na ogół bardzo solidne. Podczas gdy żarówki mogą mieć oczekiwany okres użytkowania wynoszący 1000 godzin, diody LED mają często żywotność wynoszącą do 100 000 godzin, czyli ponad 10 lat. Jednak liczba ta może myląca, ponieważ podobnie jak wszystkie inne źródła światła, wydajność diod LED z czasem maleje, a na tę degradację silnie wpływają takie czynniki, jak prąd oraz częstotliwość i temperatura użytkowania. Długa żywotność diod LED zmniejsza potrzebę wymiany uszkodzonych żarówek, co może prowadzić do znacznych oszczędności, szczególnie w kosztach wysyłania ekip serwisowych do wymiany oświetlenia. To sprawia, że oprawy LED są przydatne do instalacji w stosunkowo niedostępnych miejscach. Jeśli jednak zadania takie jak czyszczenie oprawy oświetleniowej lub przeprowadzanie kontroli elektrycznych muszą być przeprowadzane regularnie, źródła światła mogą być wymieniane w tym samym czasie.

Diody LED są wysokowydajnymi źródłami światła.

Białe diody LED o skuteczności 25 lm / W i większej są dostępne w handlu, przewyższając wydajność żarówek i niektórych źródeł fluorescencyjnych. Kierunkowy charakter światła wytwarzanego przez diody LED pozwala na projektowanie opraw o wyższej ogólnej wydajności. Niski pobór mocy diod LED prowadzi do znacznych oszczędności energii, które często mogą napędzać instalację systemów opartych na diodach LED, na przykład sygnałów drogowych. Chociaż moduł led ma wysoką wydajność i zużywa niewielką ilość energii, urządzenia wytwarzają małą całkowitą liczbę lumenów. Na przykład żarówka 60 W o wydajności 20 lm / W wytwarza 1200 lumenów. Jedna watowa dioda LED o wydajności 30 lm / W wytwarza tylko 30 lumenów, co oznacza, że 40 takich diod LED jest wymaganych do wytworzenia takiej samej ilości światła jak żarówka.

Post Author: Joanna