Site Loader

Jak wie prawdopodobnie każdy pracodawca, ustawodawca nałożył obowiązek opłacania przez firmy składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON pełni funkcję aktywizującą wobec osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wspomniane orzeczenie jest przyznawane ludziom, którzy trwale lub przejściowo charakteryzują się dolegliwościami fizycznymi lub psychicznymi, które uniemożliwiają im pełne wypełnianie ról społecznych (na przykład utrudnienia w wykonywaniu codziennych obowiązków, także zawodowych). W przypadku starania się o status osoby niepełnosprawnej ocena zdrowia takiej jednostki musi opierać się na przesłance medycznej, że występujące u niej upośledzenia fizyczne lub psychiczne rzeczywiście utrudniają codzienne funkcjonowanie. Orzeczenie o niepełnosprawności przyznaje powiatowy lub miejski urząd zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (pierwsza instancja prawna) lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (druga instancja prawna). Są trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny. Orzeczenie może być przyznane na stałe lub na czas określony.

Skuteczny kalkulator PFRON dla każdego pracodawcy

Dlaczego jako pracodawca powinieneś zainteresować się kalkulatorem PFRON?

Według obecnego stanu prawnego firma, która zatrudnia minimum dwadzieścia pięć osób (pełen etat), jest zobowiązana do opłacania składek na PFRON. Zwolniona z tego obowiązku może być w przypadku, gdy procentowy stan zatrudnienia pełnoetatowego osób z orzeczeniem wynosi sześć procent całości zatrudnienia (liczą się pełne etaty!).
Stworzony przez agencję pracy My Wspieramy kalkulator pfron pomoże Państwu obliczyć koszta, jakie będą musieli Państwo ponieść w związku z PFRON-em. Kalkulator jest zarówno bardzo szczegółowy, jak i łatwy w użyciu. Oblicza miesięczne wkłady finansowe i podsumowanie roczne. Co więcej, wyświetli on Państwu brakującą liczbę zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do osiągnięcia zwolnienia z opłacania składek na PFRON.

Post Author: Joanna