Site Loader

Tworzenie oprogramowania składa się z wielu etapów, z pewnością bardzo ważny jest nadzór nad całym projektem.

Oprogramowanie musi być także należycie przetestowane, bardzo istotne jest aby wszystkie nieprawidłowości wykrywać na wszystkich etapach powstawania oprogramowania. Testy mogą w pewien sposób naśladować działania zwykłego użytkownika. Przypadki testowe są tworzone podczas całego procesu testowego w projekcie, ściśle w oparciu o standardy. Wiele firm tworzy je w najprostszy możliwy sposób, więc ich wdrożenie jest szybkie i proste. Każdy przypadek testowy powinien zawierać dobrze opisane warunki początkowe, kroki do jego wykonania oraz oczekiwany wynik. Kontroli jakości po zakończeniu testów generuje raport w tym liczbę przeprowadzonych przypadków i liczbę z nich, którzy pomyślnie przeszli testy.

Kompleksowe testy oprogramowania wykonywane są z perspektywy użytkownika końcowego i mają na celu ustalenie, czy oprogramowanie spełnia ich wymagania.

Tymczasem testy akceptacyjne różnią się od pozostałych. Są one wykonywane przez klienta, który musi zaakceptować oprogramowanie i sprawdzić, czy spełnia ono wymagania i cele biznesowe. Dobrą praktyką jest określenie w umowie zakresu testów odbiorczych i sposobu ich przeprowadzenia. Częścią testowania mogą być przykładowo testy wydajnościowe które określają możliwości oprogramowania. Nie może ono zbytnio obciążać systemu, bazy danych, czy dysku i pamięci. Dzięki nim możemy określić wymagania sprzętowe dla danego programu. Testy przewidują różne scenariusze, aby dowiedzieć się, czy produkt działa i czy sensowniejsze jest przeprowadzenie dokładniejszych testów. Różne testy są powszechnie stosowane w celu sprawdzenia, czy nowe funkcje działają zgodnie z planem i czy są zgodne z innymi komponentami systemu w celu zachowania kompatybilności wstecznej. Z drugiej strony, sama zgodność wsteczna jest zakresem testów nieregresyjnych. Sprawdza, czy nowa wersja produktu jest kompatybilna z poprzednimi wersjami.

Post Author: Joanna