Site Loader

W naszym kraju długość urlopu jaki należy się pracownikowi jest zależny od stażu pracy i rodzaju umowy. W przypadku kiedy pracownik przepracował dłużej niż 10 lat jest to 26 dni, poniżej tego okresu 20 dni.

Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci, 20 tygodni jedno dziecko po urodzeniu, 31 tygodni dwoje dzieci po urodzeniu, 33 tygodnie troje dzieci po urodzeniu, 35 tygodni czworo dzieci po urodzeniu oraz 37 tygodni pięcioro lub więcej dzieci po urodzeniu. Urlop do sześciu tygodni można wykorzystać przed przewidywaną datą porodu. Pracownica otrzymuje zasiłek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zasiłku macierzyńskiego różni się w zależności od przypadku, co do zasady wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku za pierwsze sześć lub osiem tygodni w zależności od liczby urodzonych dzieci oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego po wyżej wymienionych okresach. Jednak w niektórych przypadkach może to być 80% podstawy wymiaru świadczenia. Pracownik jest chroniony przed zwolnieniem w czasie urlopu macierzyńskiego. Po urlopie pracownica musi powrócić do pracy na dotychczasowym stanowisku lub, jeżeli jest to niemożliwe, na stanowisku równoważnym z poprzednim stanowiskiem lub stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym i za wynagrodzeniem nie niższym niż przed urlopem macierzyńskim.

Pracownica ma prawo skorzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego lub poprosić o skrócenie czasu pracy, w którym jest chroniona przed zwolnieniem.

Ponadto pracownica karmiąca piersią ma prawo do dwóch dodatkowych przerw w pracy wliczanych do jej czasu pracy, których długość zależy od jej wymiaru czasu pracy i liczby urodzonych dzieci. Pracownikowi, który jest ojcem wychowującym dziecko, przysługuje urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy. Urlop można podzielić na dwie części, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek złożony nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem tego urlopu, a pracodawca jest obowiązany przychylić się do tego wniosku. Jeżeli jednak dojdzie do nadużyć z pomocą przyjdzie nam prawnik prawo pracy.

Post Author: Joanna