Site Loader

W latach 1944-1989 dochodziło do różnego rodzaju represji skierowanych do opozycjonistów, w latach 40-tych oraz na początku 50-tych były to opresje w stosunku do żołnierzy, którzy walczyli z ustrojem socjalistycznym, w kolejnych latach były te różne represje skierowane do opozycji.

W czasie stanu wojennego wielu działaczy związku zawodowego Solidarność było pod okiem służb, wielu z nich zostało internowanych, część skazano na karę więzienia. Ustawa z 23 lutego 1991 roku określa możliwość otrzymania odszkodowania czy zadośćuczynienia za represje z tamtego okresu.

Zadośćuczynienie dla opozycji w czasach PRL

Jak ubiegać się o odszkodowanie dla represjonowanych?

Osoby, które odczuły represje ze strony organów socjalistycznych i komunistycznych mogą ubiegać się o kasację, unieważnienie wyroku wydanego w tamtym okresie, będzie to podstawą prawną do uzyskania odszkodowania. Wówczas w tym samym sądzie okręgowym złożyć można będzie odpowiednie żądanie odszkodowania, w tym wypadku należy to zrobić w ciągu 10 lat od daty jego uprawomocnienia.

Ale należy oczywiście pamiętać, iż same roszczenia co do odszkodowań nie przedawniają się, dlatego też nawet po śmierci osoby represjonowanej o odszkodowanie będzie mogło ubiegać się rodzeństwo, małżonek czy też dzieci tej osoby. Warto zwrócić uwagę, iż w tym przypadku nawet osoby, które nie były aresztowane czy też więzione, a jedynie zapadł na nie wyrok, także mogą ubiegać się o zadośćuczynienie zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku. Dodatkowo osobom tym przysługuje zwrot mienia, którego konfiskatę lub też przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa w okresie komunizmu. W tym wypadku wszystkie koszty postępowania sądowego ponosi Skarb Państwa.

Naturalnie warto skorzystać z pomocy prawnika kiedy będziemy ubiegali się o odszkodowanie dla represjonowanych, będzie on wiedział jaka ustawa ma w tym przypadku zastosowanie, jaką kwotę odszkodowania będzie można uzyskać. Naturalnie w tym wypadku należy oczywiście złożyć sprawę do sądu o kasację poprzedniego wyroku, tak aby został on unieważniony. Wówczas będzie można założyć sprawę o zadośćuczynienie lub też stosowane odszkodowanie.

Post Author: Joanna