Site Loader

Geodeci zaznaczają granice terenu oraz linie biegnące między posesjami.

Potwierdzają istniejące granice, tworzą nowe, gdy grunty są podzielone lub planowana jest nowa inwestycja i udzielają porad w kwestiach granic. Geodeci używają sprzętu, takiego jak niwelatory, teodolity elektroniczne, taśmy i nawigacja satelitarna do mierzenia terenu i określania granic. Granice zarejestrowane przez geodetów są rejestrowane w państwowym systemie informacji o gruntach. System taki obejmuje granice gruntów prywatnych i rządowych, plany badań, rejestry terenów badawczych, informacje dotyczące własności i inne informacje o gruntach. Jeśli potrzebujesz zbadania granic swojej nieruchomości, powinieneś skontaktować się z jednym z geodetów pracujących w twojej okolicy. Geodeta to jedyna osoba prawnie upoważniona do przeprowadzania ankiet w celu oznaczenia granic nieruchomości. Geodeta określi granice twojego terenu i na żądanie powinien dostarczyć dokument który potwierdza, że prace zostały wykonane prawidłowo. Plany oraz pomiary sporządzone przez geodetów mogą być uznawane za dowód w przypadku sporu granicznego. Geodeci zwykle specjalizują się w jednym lub kilku obszarach geodezji, w tym w inżynierii, mapowaniu lub hydrologii, jak również w zakresie użytkowania gruntów, zagospodarowania terenu i administracji. Geodeci muszą być dziś dobrze zorientowani w wielu różnych urządzeniach, w tym w narzędziach fizycznych, technologii laserowej, obsłudze dronów i wyrafinowanych programach komputerowych.

Często, zanim jeszcze rozpoczną pracę, geodeci muszą sprawdzić wszelkie wcześniejsze dokumenty lub rejestry gruntów, które można znaleźć w urzędach lub sądach.

Pomiary i podział działki wykona biuro geodezyjne Zakopane. Po uzyskaniu tych podstawowych informacji mogą z nich skorzystać, aby sprawdzić dokładność i ewentualne zmiany w pomiarach. Na miejscu geodeci rejestrują swoje pomiary i wykorzystują je do późniejszego sporządzania pisemnych raportów dla klientów, więc część ich pracy jest wykonywana w biurze przed komputerem.

Post Author: Joanna